REGULAMIN AUKCJI INTERNETOWEJ CRAZY CORAL LIVE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem aukcji jest sklep internetowy www.crazycoral.pl. Organizator każdorazowo określa termin i zakończenie aukcji. Aukcje online odbywają się stronie internetowej https://www.youtube.com/@crazycoralpl Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania przyczyny.

 2. Przedmiotem aukcji są koralowce i towary stanowiące własność Crazy Coral.
 3. Wystawione na aukcji koralowce/towary posiadają cenę wywoławczą podaną w trakcie aukcji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania koralowca/towaru ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Licytowane koralowce/towary prezentowane są online podczas aukcji.
 6. Crazy Coral sprzedaje koralowce objęte gwarancją, masz pewność, że dotrą do ciebie żywe. Twoje zwierzęta są objęte ubezpieczeniem! Jeśli Twój koralowiec nie przeżyje 48 godzin, otrzymasz kod rabatowy lub koralowiec tego samego gatunku.

PRZEBIEG AUKCJI

 1. Koralowce/towary licytowane są od Ceny wywoławczej w górę.
 2. Licytacja online jest licytacją rozłożoną w czasie określonym w danej licytacji. Godzina i data zakończenia aukcji oznacza zakończenie możliwości składania ofert.
 3. Jeżeli jesteś zdecydowana/y na zakup koralowca podczas transmisji LIVE należy napisać komentarz, w którym zawarta jest cena.
 4. Taki komentarz oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 5. Podczas transmisji, na której obowiązują zasady licytacji, czas aukcji wynosi od 2 do 4 minut (może też być ustalony indywidualnie ze względu na szczególne okoliczności o których decyduje Organizator) i jest podawany jest przy każdym bezkręgowcu/towarze osobno.
 6. Zakończenie licytacji danego produktu następuje w wyznaczonym czasie, wygrywa najwyższa, a nie ostatnia oferta. Złożenie oferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Crazy Coral a Nabywcą.
 7. Aukcja jest nagrywana, po zakończeniu aukcji i obejrzeniu materiału z nagrania przez pracowników Crazy Coral ogłaszamy wyniki w formie komentarza na YouTube, pod filmem z aukcji oraz w poście na stronie Facebook Crazy Coral. Film posiada w nazwie datę aukcji. Wyniki podawane są na podstawie nagrania. Wygrywa osoba, która zlicytowała najwyższą kwotę za licytowanego bezkręgowca/towar w czasie trwania licytacji. Nie bierzemy odpowiedzialności, za to, że komentarz został usunięty po aukcji i nie jest widoczny dla użytkowników YouTube.

  W celu ustalenia sposobu płatności i odbioru zakupionych zwierząt prosimy o kontakt na komunikatorze Whatsapp pod numerem +48 696 180 310 lub na adres mail: sklep@crazycoral.pl. Nabywca ma 3 dni robocze na kontakt.

  W przypadku braku kontaktu od zwycięzcy aukcji, prawo do zakupu koralowca/ towaru otrzymuje druga najwyższa oferta podczas licytacji. W tym przypadku skontaktujemy się po 3 dniach roboczych z uczestnikiem aukcji, który podał drugą najwyższą ofertę kupna w czasie aukcji. Ten uczestnik ma również 3 dni, od momentu ogłoszenia wyników, na kontakt z Crazy Coral w celu pozostawienia informacji kontaktowych.

  W wynikach Crazy Coral Live zostają wprowadzone pojęcia Zwycięzca 1, Zwycięzca 2.

  Zwycięzca 1, ma w obowiązku kontaktu do 3 dni roboczych.
  Zwycięzca 2, ma w obowiązku kontaktu do 3 dni roboczych.
  Crazy Coral kontaktuje się ze Zwycięzcą 2 w przypadku posiadania kontaktu nadesłanego przez Zwycięzcę 2 na komunikator Whatsapp pod numerem +48 696 180 310 lub na adres mail: sklep@crazycoral.pl Ten kontakt nastąpi od 4 dnia roboczego po ogłoszeniu wyników.

 8. W celu weryfikacji autentyczności kontaktu z osobą która wylicytowała koralowiec/ towar, osoba która wygrała licytacje zostanie poproszona o podanie kodu wysłanego do tej osoby na adres mail podany w jej koncie YouTube. Adres mail zostanie pobrany przez pracownika Crazy Coral z konta użytkownika z zakładki informacje.
 9. Jeżeli nie posiadasz uzupełnionego adresu mail w koncie YouTube, pod regulaminem znajdziesz instrukcję jak krok po kroku zaktualizować swoje konto o adres mail. W przypadku potrzeby pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem mail sklep@crazycoral.pl
 10. Crazy Coral nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.
 11. Crazy Coral zastrzega, że zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie internetowym oraz na transmisjach LIVE na YouTube są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie koralowców.
 12. Wygląd zwierzęcia na filmach prezentowanych podczas transmisji LIVE może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu koralowca po dostarczeniu do Nabywcy, które to różnice mogą wynikać z ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia i tym podobnych czynników.

ODBIÓR I WYSYŁKA ZWIERZĄT

 1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane koralowce w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zwierzęta nie opłacone lub nieodebrane w ciągu 7 dni od aukcji zostaną ponownie wystawione na sprzedaż.
 2. W przypadku wysyłki zwierząt do wylicytowanej ceny należy doliczyć koszt wysyłki. Przy zakupie za minimum 400 zł koszt wysyłki wynosi 60 zł, przy kwocie poniżej 400 zł Nabywca pokrywa koszt przesyłki w kwocie 120 zł.
 3. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do środy.

Odbiór osobisty w siedzibie firmy jest bezpłatny. Zwierzęta należy odebrać w Crazy Coral, ul. Jastrzębia 12, 86-021 Żołędowo (koło Bydgoszczy). W godzinach pracy sklepu:

Poniedziałek: 12.00 - 16.00

Wtorek: 12.00 - 18.00

Środa: 12.00 - 18.00

Czwartek: 12.00 - 20.00

Piątek: 12.00 - 20.00

Sobota: 10.00 - 14.00

Niedziela: nieczynne

ZAKUP

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Crazy Coral przyjmuje następujące formy płatności:

 • gotówka (płatność dokonywana jest w PLN),
 • karty płatnicze,
 • przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest na stronie kontakt.

Faktury w walucie obcej wystawiane mogą być za zgodą Crazy Coral, przy czym przeliczenie należności/kwoty następuje wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR

 1. Własność wylicytowanego koralowca/towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny.
 2. Wysyłka jest możliwa po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą za przesyłkę.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Crazy Coral zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
 2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Crazy Coral opublikuje nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego lub nowego Regulaminu.
 3. Nabywcy podają dane osobowe i adres do wysyłki.
 4. Nabywcy powinni poinformować Crazy Coral o zmianie swojego adresu. Niedopełnienie tego obowiązku naraża zwierzęta na niebezpieczeństwo i anuluje gwarancję przeżywalności.
 5. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem zwierząt za granicę.
 6. Kupując podczas LIVE – zgadzasz się z regulaminem sklepu internetowego www.crazycoral.pl https://crazycoral.pl/pl/content/8-terms-and-conditions-of-use oraz wyrażasz zgodę na kontakt w celu zebrania danych do kontaktu osobistego sprzedawcy, takich jak: numer telefonu oraz adres e-mail.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA ROSZCZEŃ

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2024 r.

INSTRUKCJA DODANIA ADRESU E-MAIL W KONCIE YOUTUBE

Postępuj zgodnie z instrukcją, krok po kroku.

ETAP 1

h2hXSFbh6wZ5iEZEov49hinPOOchD0G5NjCETpjSIQ2ujYAmAEv2F9TLRGCH1S39E-X7rth2tiKF1tGoFcqhsvBpVm5Aa9iC-MJ4qH0Lrcrbkfw8MbPygY7GgqOwUaRY2x-Mhgx9WsTj48Qbmi1W2yk

ETAP 2

C0--hFiMHIH-DkWsG3g0uS6w1Ww2JhN3kUOALZ5MumwfB3dihxTEl1rKJo_9tQA4vvvQOJ9tW9XMHEYlBEPX7UEdbBnw8OlzHghQUGavN0oTNoZJYPKLEQYEkG9QSwKdrD49Vy03kZP9koTSn53o8Os

ETAP 3

qC8e6q3Wglfc6LrrlDfm3u0qCMVC-G_nUzvni9r1ku2nbWa6rbi-J4mdRVxpLMqIpfEHoe0_W50ofQgU1E6xr-5Isk7NPFscBpxDmyRM2bVj7ellNYtk4ezfWV26-wVIFKvUc5ZWFgvZARJ-vPa2GVc

ETAP 4

eSHSChther7PMYK4suwXbENlNm9mjIyKN_nn7R3lVEDhBYVNpZYX1a3MhqoFXlBzeSlbkU8FaO11WYwBtq_Jr_R9J3rU4gzU7k3JQXq3N4sTZNR3oZqI8GQtusHsEHANvqr3ebLw1Qezna_lq320Tw4

ETAP 5