Regulamin sklepu Crazy Coral

WARUNKI OGÓLNE:

1. Sklep internetowy firmy znajdujący się na stronie internetowej www.crazycoral.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Właścicielem marki Crazy Coral oraz sklepu internetowego crazycoral.pl jest firma

GetSales sp. z o.o., ul. Jastrzębia 12, 86-021 Żołędowo,

NIP 5621803382, KRS 0000439196, Regon: 341352670.

Organ rejestrowy/ewidencyjny: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

3. Sklep stacjonarny znajduje się pod adresem: Żołędowo ul. Jastrzębia 12, na ten adres należy przesyłać ewentualne zwroty towarów, bądź dostarczać korespondencję.

3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.crazycoral.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Na życzenie Klienta wystawiamy Faktury VAT. 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Crazy Coral zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. 

4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności i dostawy zgodnie z formularzem zamówienia.

5. Crazy Coral zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych zamówień do 10 dni (zazwyczaj czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze).

6. Zamówiony towar można odebrać osobiście w Żołędowie po wcześniejszym umówieniu się.

7. Jeżeli produkt oznaczony jest terminem realizacji dłuższym niż 24h to oznacza to, że nie posiadamy go na stanie, a podany czas realizacji jest czasem przybliżonym i może ulec zmianie. Oznaczenie 24h oznacza, że towar lub zwierzę znajduje się na stanie. W przypadku zwierząt wysyłka nastąpi po umówieniu się na termin z klientem.

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem płatności tpay.pl

9. Wszystkie przesyłki należy otwierać w obecności kuriera i w razie uszkodzenia towaru, spisać protokół szkody. W innym wypadku brak jest podstaw do rozpatrzenia reklamacji usługi transportowej (proszę pamiętać o tym w szczególności przy świetlówkach i innych szklanych i delikatnych rzeczach). 

GWARANCJA I ZWROTY:

1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.crazycoral.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi lub paragonem (wyłączając pokarmy, odżywki, preparaty, dodatki do wody).

2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem lub z odpowiednim producentem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem, lub/i dowód zakupu. Klient na własny koszt dostarcza towar do naprawy chyba, że gwarancja danego producenta mówi inaczej.

3. W przypadku uszkodzenia towaru dostarczonego przez kuriera podstawą reklamacji jest spisany podczas odbioru towaru protokół szkody, dowód zakupu oraz oryginał listu przewozowego.

4. Klient może zwrócić zakupiony w naszym sklepie towar (z wyłączeniem zwierząt) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszt wysyłki, nawet w wypadku darmowej dostawy.

5. Podstawą do reklamacji zwierząt są zdjęcia wykonane zaraz po dostarczeniu. Bez dostarczenia zdjęć reklamacja nie będzie rozpatrywana.

DANE OSOBOWE:

Administratorem danych osobowych jest firma GetSales sp z o.o.

Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim oraz firmom.

W rozumieniu przepisów RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r informuje się, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną są Klienci.

Każdy Klient ma prawo do wglądu, zmiany, ograniczenia przetwarzania i usuwania swoich danych osobowych. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie Crazy Coral.

Dane Klienta podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

- przestanie obowiązywać umowa zawarta między Klientem a Crazy Coral;

- na Crazy Coral przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Klienta;

- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Klienta lub Crazy Coral, związanych z umową zawartą przez Sklep;

- zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Crazy Coral – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

W przypadku gdy Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

WYSYŁKA ZWIERZĄT:

1. Zwierzęta sprzedawane przez sklep crazycoral.pl są po kwarantannie, zdrowe i przyjmują pokarmy. Wszystkie zwierzęta karmimy pokarmami mrożonymi lub/i suchymi.

2. Minimalna kwota zamówienia zwierząt to 350 zł (w samych zwierzętach) dotyczy wysyłki kurierem (wysyłka 50zł).

3. Zwierzęta można odebrać osobiście w Żołędowie. 

4. Zwierzęta są pakowane do wysyłki najwcześniej godzinę przed wysyłką (najczęściej jednak około 30 min. przed planowanym wysłaniem). Zwierzęta umieszczane są w styroboxach, które zabezpieczają je przed zmianą temperatury jak i uszkodzeniami. Termin wysyłki jest ustalany indywidualnie z Klientem.

5. Prosimy pamiętać, iż dbając o dobro żywych zwierząt nie przyjmujemy ich zwrotu.

6. Podstawą reklamacji zwierząt są zdjęcia zwierząt przesłane bezpośrednio po odebraniu i rozpakowaniu paczki.

7. Opis na karcie produktu zwierząt: Czas wysyłki 24h oznacza, że zwierzę jest na stanie sklepu. Wysyłka może nastąpić w ciągu 24h od zakupu po ustaleniu terminu z kupującym.

8. W celu uniknięcia problemów zaleca się umówienie terminu wysyłki zwierząt przed zakupem.

9. Wysyłki zwierząt za granicę wyceniane są indywidualnie. Domyślnie nazwa wysyłki to European animals shipping, który ma zadeklarowaną wartość 50 Euro ale cena może ulec zmianie po analizie zamówienia. 

10. W przypadku adresu europejskiego, który znajduje się poza 24 godziną strefą dostarczenia paczki, klient będzie poproszony o podanie adresu w strefie 24h. Jeżeli nie będzie możliwości dostarczenia paczki w 24h, nie będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa dostarczenia zwierząt a zamówienie zostanie anulowane.

11. Crazy Coral zastrzega, że zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie internetowym oraz na transmisjach live są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru i koralowców. W szczególności wygląd towaru/koralowca na zdjęciach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru dostarczanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, i tym podobnych czynników. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego towaru.

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@crazcycoral.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. Podstawą reklamacji zwierząt są zdjęcia przesłane bezpośrednio po odebraniu paczki i rozpakowaniu żywych zwierząt. Zdjęcia należy przesłać na e-mail: info@crazycoral.pl

PRAWO KONSUMENTA NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług, zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na crazycoral.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@crazycoral.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres GetSales sp z o.o., ul. Jastrzębia 12, 86-021 Żołędowo.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia w crazycoral.pl [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login w crazycoral.pl: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

KOSZTY ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupów na crazycoral.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w przypadku wysyłki żywych zwierząt;

 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OŚWIADCZENIE O WADACH

Zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

REGULAMIN CRAZY CORAL LIVE- Link

Kupując podczas LIVE – zgadzasz się z regulaminem sklepu internetowego www.crazycoral.pl oraz wyrażasz zgodę na kontakt poprzez Messenger w celu zebrania danych do kontaktu osobistego sprzedawcy, takich jak: numer telefonu oraz adres e-mail.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA ROSZCZEŃ

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/