Regulamin sklepu Crazy Coral

WARUNKI OGÓLNE:
 
1. Sklep internetowy firmy znajdujący się na stronie internetowej www.crazycoral.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Właścicielem marki Crazy Coral oraz sklepu internetowego crazycoral.pl jest GetSales sp. z o.o., Janowiec Wieś 22/1, 88- 430 Janowiec Wielkopolski, NIP 5621803382, KRS 0000439196, Regon: 341352670. Organ rejestrowy/ewidencyjny: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
3. Sklep stacjonarny znajduje się pod adresem: Żołędowo ul. Jastrzębia 12, na ten adres należy przesyłać ewentualne zwroty towarów, bądź dostarczać korespondencję.
3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.crazycoral.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Na życzenie Klienta wystawiamy Faktury Vat. 
SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
 
1. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Crazy Coral zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. 
4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności i dostawy zgodnie z formularzem zamówienia.
5. Bezpłatna wysyłka ma miejsce gdy Klient zamówi towary na kwotę wyższą niż 300 zł przedpłata, pobranie 400 zł. Bezpłatna wysyłka dotyczy jednej paczki o wadze do 30 kg i dotyczy tylko produktów (brak darmowej wysyłki dla zwierząt).
6. Crazy Coral zastrzega sobie prawo do realizacji szczególnych zamówień do 10 dni (zazwyczaj czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze).
 7. Zamówiony towar można odebrać osobiście w Żołędowie po wcześniejszym umówieniu się.
 8. Jeżeli produkt oznaczony jest terminem realizacji dłuższym niż 24h to oznacza to, że nie posiadamy go na stanie, a podany czas realizacji jest czasem przybliżonym i może ulec zmianie. Oznaczenie 24h oznacza, że towar lub zwierze znajduje się na stanie. W przypadku zwierząt wysyłka nastąpi po umówieniu się na termin z klientem.
 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem płatności transferuj.pl
10. Wszystkie przesyłki należy otwierać w obecności kuriera i w razie uszkodzenia towaru, spisać protokół szkody. W innym wypadku brak jest podstaw do rozpatrzenia reklamacji usługi transportowej (proszę pamiętać o tym w szczególności przy świetlówkach i innych szklanych i delikatnych rzeczach). 
GWARANCJA I ZWROTY:
 
1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.crazycoral.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi lub paragonem (wyłączając pokarmy, odżywki, preparaty, dodatki do wody).
2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem lub z odpowiednim producentem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem, lub/i dowód zakupu. Klient na własny koszt dostarcza towar do naprawy chyba, że gwarancja danego producenta mówi inaczej.
3. W przypadku uszkodzenia towaru dostarczonego przez kuriera podstawą reklamacji jest spisany podczas odbioru towaru protokół szkody, dowód zakupu oraz oryginał listu przewozowego.
4. Klient może zwrócić zakupiony w naszym sklepie towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszt wysyłki, nawet w wypadku darmowej dostawy.
5. Podstawą do reklamacji zwierząt są zdjęcia wykonane zaraz po dostarczeniu. Bez dostarczenia zdjęć reklamacja nie bedzie rozpatrywana.
DANE OSOBOWE:
 
Administratorem danych osobowych jest firma GetSales sp z o.o.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim oraz firmom.
W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) informuje się, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną są Klienci.
Każdy Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych .
 
WYSYŁKA ZWIERZĄT:
1. Zwierzęta sprzedawane przez sklep crazycoral.pl są po kwarantannie, zdrowe i przyjmują pokarmy. Wszystkie zwierzęta skarmiamy pokarmami mrożonymi lub/i suchymi.
 2. Minimalna kwota zamówienia zwierząt to 350 zł (w samych zwierzętach) dotyczy wysyłki PKP lub PKS. W przypadku wysyłki w grzanych boksach wysyłka kurierska minimalna kwota to 250 zł. 
3. Zwierzęta wysyłamy paczką konduktorską ze stacji Bydgoszcz Główna lub PKS Bydgoszcz Główny.
4. Zwierzęta można odebrać osobiście w Żołedowie. 
5. Zwierzęta są pakowane do wysyłki najpóźniej godzinę przed wysyłką (najczęściej jednak około 30 min. przed planowanym wysłaniem). Zwierzęta umieszczane są w styroboxach, które zabezpieczają je przed zmianą temperatury jak i uszkodzeniami. Każdy termin wysyłki jest ustalany indywidualnie z Klientem.
6. Przed zakupem prosimy sprawdzić czy istnieje bezpośrednie połączenie z docelową miejscowością składem PKP zabierającym przesyłki konduktorskie do Państwa miejscowości.
7. Istnieje możliwość wysyłki poprzez Bla Bla car. Szczegóły są ustalane indywidualnie z klientem.
8. Prosimy pamiętać, iż dbając o dobro żywych zwierząt nie przyjmujemy ich zwrotu.
9. Podstawą reklamacji zwierząt są zdjęcia przesłane bezpośrednio po odebraniu paczki i rozpakowaniu żywych zwierząt.
10. Opis na karcie produktu zwierząt: Czas wysyłki 24h oznacza, że ryba jest na stanie sklepu. Wysyłka nie nastąpi (chociaż może) w ciągu 24h od zakupu tylko po ustaleniu terminu z kupującym.
11. W celu uniknięcia problemów zaleca się umówienie terminu wysyłki zwierząt przed zakupem.
 

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@crazcycoral.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. Podstawą reklamacji zwierząt są zdjęcia przesłane bezpośrednio po odebraniu paczki i rozpakowaniu żywych zwierząt. Zdjęcia należy przesłać na e-mail: sklep@crazycoral.pl


PRAWO KONSUMENTA NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na crazycoral.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@crazycoral.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres GetSales sp z o.o., u. Twardzickiego 14 B, 85-796 Bydgoszcz.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia w crazycoral.pl [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login w crazycoral.pl: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

KOSZTY ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

 

BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupów na crazycoral.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w przypadku wysyłki żywych zwierząt;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

OŚWIADCZENIE O WADACH

Zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA ROSZCZEŃ

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“